Fluir amb plenitud: Incorporant el Mindfulness en les teràpies holístiques

“A la vida quotidiana, el Mindfulness ens convida a viure el moment present allunyant-nos del judici interior. Amb una àmplia gamma de tècniques a la nostra disposició, podem aprendre i practicar la relaxació i l’activació del nostre cos-ment-esperit. Sovint limitem la meditació a estar asseguts o estirats, intentant buidar la nostra ment. No obstant això, és important destacar que hi ha infinites formes de practicar el Mindfulness. Com a professional, estic fermament compromesa a guiar-vos en el camí del Mindfulness i la meditació guiada, oferint-vos un espai d’exploració i transformació. “             

Nur Garriga

Coach, Terapeuta, Facilitadora,

Formadora i Assessora en PNL i

Sanadora en Shamanic Healing

En el context de les teràpies de salut integrativa, el Mindfulness juga un paper fonamental. En aquest article, explorarem com aquesta pràctica pot convertir-se en una part essencial de la teva vida, per cuidar de la teva salut física i mental i per connectar més fàcilment amb la teva plenitud interior i aconseguir un major benestar.

Es tracta d’una pràctica originària de les ensenyances budistes i consisteix en parar l’atenció de manera conscient al moment present, sense judicis. Implica observar els pensaments, les emocions i les sensacions físiques, sense deixar-se arrossegar per ells. És una invitació a experimentar cada moment amb plena consciència i acceptació.

Quin paper té el Mindfulness en les teràpies integratives?

Les teràpies de salut integrativa aborden l’ésser humà en la seva totalitat, tenint en compte tant els aspectes físics com els emocionals, mentals i espirituals. Esdevé una eina poderosa en aquest context, ja que permet als pacients connectar amb la seva pròpia essència, identificar i alliberar patrons de pensament i conducta no saludables i fomentar una major consciència de si mateixos i del seu entorn. El Mindfulness ens ajuda a gestionar l’estrès al permetre’ns observar els nostres pensaments i emocions, sense identificar-nos amb ells. Això ens dóna una perspectiva més clara i ens permet respondre de manera més efectiva als desafiaments de la vida.

Es possible reduir els nivells d’ansietat amb la pràctica del Mindfulness?

La pràctica regular del Mindfulness s’ha associat a una reducció de l’ansietat, la depressió i altres trastorns mentals, perquè ajuda a crear una ment més calmada i tranquil·la.
De fet, ofereix una forma d’abordar l’ansietat a través de la consciència plena i la acceptació del moment present, sense jutjar-lo ni reaccionar de manera automàtica als pensaments i les emocions. Ens ensenya a cuidar-nos i a escoltar les necessitats del nostre cos i de la nostra ment. Això promou hàbits de vida saludables i una major consciència del nostre benestar general.

Quan estem presents i atents en les nostres interaccions amb els altres, podem establir connexions més profundes i autèntiques, de manera que el Mindfulness també ens permet escoltar activament, mostrar empatia i respondre de manera adequada, per millorar les nostres relacions socials.

Com s’incorpora el Mindfulness en les teràpies integratives?

Al nostre centre de teràpies, ajudem a moltes persones amb la pràctica del Mindfulness i la meditació guiada. Plantegem moltes tècniques, per tal de trobar la més adequada per a cada persona i les seves necessitats en cada moment.

Contacta amb nosaltres per començar a cuidar de la teva salut d’una forma natural i profunda, de la mà dels millors professionals. T’hi esperem!