Eco-Coaching

Ecologia: Benestar interior i exterior. De manera conscient, aprenem a respirar adequadament i connectem de debò amb el que som, éssers de la natura. Quan recuperem aquest equilibri, el nostre dia a dia hi guanya infinitament i la nostra visió del món és més pausada i objectiva. L’ecologia ens recorda la importància d’entendre que som part de la naturalesa i no pas de la tecnologia.

El nostre cervell no és un ordinador, no està dissenyat per a processar imatges i sons de la mateixa manera que ho fan els aparells electrònics dels quals ens sentim tan dependents. Així, doncs, quan abusem d’aquests recursos, se’ns genera ansietat i descansem menys i pitjor. Per tant, necessitem aprendre a desconnectar de debò per redescobrir què i qui som i recuperar l’equilibri dels nostres xacres des d’una vessant més física i espiritual.

Coaching: Les diferents tècniques ens ensenyen a gaudir de la nostra vida amb una distància sana i efectiva. No només adquirim costums de benestar físic, sinó que el coaching també ens mostra com rectificar pautes inconscients de pensament que ens generen pors, inseguretats i malestar mental i espiritual.

La combinació d’ambdues disciplines adaptant-les a cadascú ens garanteixen una vida plena d’una banda i pausada com si fóssim dins l’ull de l’huracà de l’altra.

Sent realistes no sempre podem apuntar-nos a retirs o escapar-nos els cap de setmana. Ergo, del que es tracta és d’aprendre a connectar i a desconnectar en el nostre mateix entorn, sense oblidar que necessitem la natura per a reforçar la nostra salut física, psíquica i espiritual. Hi passejarem sempre que ens sigui possible per a cuidar-nos i tenir una conducta ecològica i responsable envers nosaltres mateixos, la qual es reflectirà en tots i cada un dels àmbits de la nostra vida.

“La flexibilitat ve de tenir múltiples opcions; la saviesa ve de tenir múltiples perspectives.” 

Robert B. Dilts