Curació shamànica

La Nur ha completat les formacions d’un any en Shamanic Healing Practitioner a Toronto, Canada, i de tres estius en Programació Neurolingüística (PNL) a la Universitat de Santa Cruz, Califòrnia, amb en Robert B. Dilts i et al. Així, doncs, té les certificacions corresponents de Coach, Terapeuta, Formadora, Facilitadora i Assessora en PNL i de Shamanic Healing. Combinant les seves habilitats de Coaching, Sanació i Meditació, t’ajudarà a equilibrar la vida i a curar el teu cos-ment-esperit en el seu conjunt.

La Nur es va adonar als deu anys que les seves mans tenien una intuïció pròpia i que podien restaurar l’energia positiva d’una manera molt natural. De fet, la seva àvia utilitzava herbes medicinals per a curar altres, i el seu oncle utilitzava les seves mans per a curar. La Nur sempre ha sentit una necessitat profunda de tenir cura i entendre les persones, els animals i la natura.

L’any 2009, va conèixer un nadiu americà que li va dir que tenia un do especial i li va donar una ploma d’àguila. Curiosament, l’àguila daurada es convertiria en el seu primer animal de poder per guiar-la en molts dels viatges de la vida.

Algunes de les pràctiques shamàniques amb les quals la Nur us pot ajudar a canviar la vostra vida a millor són les següents:

Power Animal Retrieval (PAR) consisteix a convidar el nostre animal de poder o guia espiritual per a que ens doni suport i ens guiï físicament, emocional, mental i espiritual.

Soul Retrieval (ST) serveix per a recuperar l’essència pura de la nostra ànima que es va quedar en suspensió en el passat llunyà o recent arran d’un trauma conscient o inconscient. Per tant, amb aquesta tècnica recuperem la plenitud del nostre ésser en el moment present.

Extractions consisteixen a purificar qualsevulga enfermetat física, emocional, mental o espiritual que ens atrapa, ens fa sentir por i ens emmalalteix.

Amb humilitat i gratitud, actualment, la Nur ofereix el seu do de guarir als altres. Si busqueu un canvi a millor, aquest és el moment adequat per a què us cuideu de veritat i emprengueu el vol de la vostra vida!

Shamanic Reiki

El Reiki, l’origen del qual es troba al Japó, és una excel·lent eina per a tractar dolències físiques, mentals, emocionals i espirituals d’una manera holística.

Els asiàtics l’utilitzen des de fa més de 3.000 anys, però no va ser fins al 1920 quan el monjo japonès Usui va decidir ensenyar i compartir Reiki amb els altres, convertint-se en el primer mestre de Reiki.

La teràpia Reiki ha estat reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una teràpia alternativa, que es practica en molts hospitals i centres mèdics com a complement de molts tractaments occidentals.

El Reiki augmenta la capacitat natural de curació del cos, la seva vitalitat i energia, i les funcions del cos de la ment de les emocions i de l’esperit. El seu tractament, a més de reduir l’estrès, la fatiga crònica, les pors, les fòbies, les addiccions, entre altres malalties del segle XXI, allibera l’energia bloquejada i ajuda a alliberar toxines físiques. A més, afavoreix la relaxació, la intuïció, la meditació i enforteix el sistema immunitari, equilibra el sistema endocrí i normalitza la pressió arterial.

Què és el Reiki Shamànic?

Es pot descriure com la capacitat de curar i canalitzar energies internes com la intenció, el pensament i les emocions d’una banda, i les energies externes com les experiències viscudes, la influència dels 5 elements de la natura (Terra, Aigua, Foc, Aire i l’espai/èter), la mare terra, el pare cel, els animals de poder i els avantpassats de l’altra. Tots ells contribueixen a l’evolució i el despertar de la consciència, i condueixen a l’autèntica alegria sense cap afecció.

Què fa un shaman?

“Un xaman es preocupa per la salut i el benestar de tota la comunitat, no de cap individu o grup privilegiat, i això s’estén a totes les plantes, animals i tot el medi ambient. Els xamans travessen els mons espirituals induint un estat d’èxtasi, que condueix a estats de tràngol i transformacions espirituals, o de vegades físiques. Aquest estat s’aconsegueix mitjançant diferents mètodes, depenent de les tradicions d’una cultura determinada. Se sap que els xamans nord-americans, com els de les tribus natives americanes, indueixen un estat extàtic mitjançant tècniques de privació com el dejuni i l’aïllament. Se sap que els xamans sud-americans i siberians utilitzen al·lucinògens i substàncies tòxiques per induir l’estat d’èxtasi, com ara bolets, peiot, ayahuasca o alcohol”. Font:

https://www.gaia.com/article/how-much-do-you-know-about-shamanism

Quin és el mètode que utilitza la Nur Garriga?

Està més a prop del nord-americà, que es descriu més amunt, perquè no calen substàncies per induir cap estat, només energia.