Com el coaching pot transformar un cap d’empresa en un líder excepcional?

cap d'empresa en primer pla de la imatge i el seu equip en un segon pla

Com es desenvolupen les habilitats de lideratge i com pot ajudar-te un coach?

Mitjançant pràctiques conscients, aprenem a respirar adequadament i a distanciar-nos de la dependència tecnològica, evitant l’ansietat i millorant la salut mental. El coaching complementa aquest procés, ensenyant-nos a gaudir de la vida amb distància saludable i a transformar patrons de pensament inconscients.

Nur Garriga

Coach, Terapeuta, Facilitadora,

Formadora y Asesora en PNL y Sanadora con Shamanic Healing

El paper del coach empresarial no només resideix en el desenvolupament personal, sinó que també pot convertir els líders en figures inspiradores i efectives.

cap d'empresa rep el reconeixement dels seus treballadors

Una eina molt resolutiva en el món laboral

L’eco-coaching, una branca del coaching que, abraça la sostenibilitat, la consciència ambiental i la connexió amb la Natura que la Nur Garriga ha unificat per a les seves sessions, pot ser clau a l’hora de resoldre conflictes laborals. Ofereix una perspectiva única centrada en la consciència ambiental, la sostenibilitat i la natura mitjançant enfocaments que fomenten la comunicació respectuosa i la comprensió mútua.

El valor del coaching empresarial

Mitjançant sessions individuals o grupals, el coach ajuda els caps d’empresa a comprendre les seves pròpies habilitats, punts febles i valors, afavorint un lideratge més autèntic i inspirador. A través de tècniques de coaching, es treballa en la comunicació efectiva, la presa de decisions i la gestió d’equips, fent que els caps d’empresa es converteixin en líders resilients.

fotografia d'equip de feina

Transformant Conflictes en Oportunitats

L’eco-coaching pot transformar tensions en oportunitats de creixement, ja que es tracta d’una metodologia que no només atén als conflictes immediats, sinó que promou una cultura de treball harmoniosa. L’eco-coaching guia els individus i els equips cap a resolucions que afavoreixen a tots els membres de l’organització, contribuint a un entorn laboral saludable,  sostenible i més humà.

El coach es converteix en el millor acompanyament dels líders d’empresa, per tal de posar un fort èmfasi en la comunicació respectuosa i sostenible i també potencia la comunicació assertiva. Mitjançant tècniques de comunicació no violenta i la creació d’espais de diàleg constructius, els caps d’empresa poden millorar la seva capacitat per gestionar i prevenir conflictes, establint relacions més fortes amb els membres de l’equip i aconseguint un ambient molt més productiu i empàtic amb tots els treballadors.

mans encaixant peces d'un trencaclosques

Conduint l’Organització Cap a un Futur Harmoniós

Amb l’eco-coaching, els caps d’empresa poden desenvolupar un lideratge conscient, centrar-se en la col·laboració i crear un entorn de treball saludable. Aquest enfocament no només resol conflictes, sinó que també construeix una cultura d’empresa  orientada cap al benestar de tots.