Coaching per al control de l’estrès: l’equilibri que necessites per a un millor rendiment a la feina

Ens hem acostumat a viure en un estat d’estrès constant, assumint que és la forma natural de viure. La realitat és que la nostra ment i cos estan en constant alerta les 24 hores del dia, cosa que pot desencadenar diverses malalties no desitjades. Afortunadament, podem canviar això de manera natural.

Nur Garriga
Coach, Terapeuta, Facilitadora, Formadora i
Assessora a PNL i Sanadora a Shamanic Healing

El coaching en el control de l’estrès es presenta com un espai fonamental per recuperar l’equilibri i el benestar, tant a nivell personal com a l’entorn laboral. Aquest enfocament proporciona les eines necessàries per enfrontar situacions complexes de manera saludable, permetent que les persones se sentin més centrades i preparades per dur a terme les seves responsabilitats laborals de manera conscient i equilibrada. L’estrès a la feina és una preocupació comuna al món actual. La pressió constant, les altes expectatives i les demandes laborals poden generar una varietat de problemes, des de l’esgotament fins a la disminució del rendiment i la salut. És aquí on el coaching a la gestió de l’estrès es converteix en una eina essencial per mantenir un equilibri saludable i enfrontar els desafiaments laborals amb èxit.

Identifica els desencadenants que provoquen aquesta situació amb el coaching per controlar l’estrès

El coaching a per al control de l’estrès comença per identificar les fonts específiques d’estrès a l’entorn laboral. Ja sigui la sobrecàrrega de treball, la manca de suport, les relacions laborals tenses o la manca de temps per a un mateix, comprendre el que causa estrès és el primer pas cap al control.
Quan es coneixen els desencadenants, el coach treballa amb l’individu per desenvolupar estratègies d’afrontament efectives. Això pot incloure tècniques de maneig del temps, comunicació assertiva, tècniques de relaxació o enfocaments per establir límits clars a la feina. Ajuda les persones a veure l’estrès com una oportunitat per al creixement i l’aprenentatge en comptes d’una amenaça. Això canvia la relació amb l’estrès i en redueix l’impacte negatiu.

Per què el coaching del control de l’estrès és un procés continu?

El procés de coaching és continu. El coach i l’individu treballen junts per monitoritzar el progrés i ajustar les estratègies segons calgui. Això garanteix que les solucions siguin efectives a mesura que evolucionen les circumstàncies laborals. En aprendre a manejar l’estrès de manera efectiva, les persones poden alliberar el seu veritable potencial i assolir un equilibri que els permeti enfrontar les seves responsabilitats laborals de manera més productiva i centrada.
Aquest procés d’optimització del potencial no només es tradueix en un benestar personal més gran, sinó que també es reflecteix en un exercici laboral més equilibrat i efectiu.